nieuwsberichten: Financiële positie pensioenfonds april 2012  

Financiële positie pensioenfonds april 2012

8-5-2012

De dekkingsgraad van het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Detailhandel was eind april 96,3%. De dekkingsgraad is de verhouding tussen het geld dat een pensioenfonds 'in kas' heeft (de bezittingen van het pensioenfonds) en de pensioenen die het moet uitkeren (de verplichtingen van het pensioenfonds). In vergelijking met eind maart (95,7%) is de dekkingsgraad gestegen.

Minimaal vereiste dekkingsgraad

Het pensioenfonds moet ervoor zorgen dat de dekkingsgraad minimaal 105% is. Zodat er ook in de toekomst genoeg geld is om alle pensioenen uit te betalen.

Waardoor wordt het verloop van de dekkingsgraad bepaald

  • de rentestand: hoe lager de rente, hoe groter het bedrag dat nu 'in kas' moet zijn om de toekomstige pensioenverplichtingen te kunnen betalen;
  • de beleggingen: het pensioenfonds belegt haar vermogen in verschillende soorten beleggingen waaronder obligaties, aandelen en vastgoed. De ontwikkelingen op de financiële markten zijn van invloed op de hoogte van waarde van de beleggingen. Daarnaast heeft het pensioenfonds het renterisico van de pensioenverplichtingen grotendeels afgedekt.

Financiële positie april 2012

De grafiek laat het verband zien tussen de bezittingen en verplichtingen van het pensioenfonds en de dekkingsgraad. Omdat de verplichtingen (groene lijn) in april minder zijn gestegen dan de  bezittingen (rode lijn) is de dekkingsgraad (blauwe kolom) gestegen.

Grafiek-dekkingsgraad-april-2012

Herstelplan

Het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Detailhandel gaat door met de maatregelen die eerder in het herstelplan zijn vastgelegd. We blijven u via deze website op de hoogte houden van de financiële positie van het pensioenfonds.  

 
print print icon