nieuwsberichten: Uw pensioen gaat in 2013 mogelijk met 0,7% omlaag  

Uw pensioen gaat in 2013 mogelijk met 0,7% omlaag

24-2-2012

Veel pensioenfondsen maakten de afgelopen dagen bekend dat zij de pensioenen moeten verlagen. Dit geldt ook voor Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Detailhandel (‘het Pensioenfonds’).

Het Pensioenfonds loopt achter op het herstelplan zoals dat in 2009 is ingediend bij de toezichthouder, de Nederlandsche Bank (DNB). Eind 2011 was de dekkingsgraad met 96,5% te laag. Hierdoor zijn aanvullende maatregelen nodig. Daarom heeft het Pensioenfonds het besluit moeten nemen om mogelijk de pensioenen en pensioenaanspraken per 1 april 2013 met 0,7% te verlagen.

  • Bouwt u pensioen op? Het pensioen dat u tot 1 april 2013 heeft opgebouwd, wordt daardoor mogelijk  0,7% lager.
  • Bent u gepensioneerd? Dan wordt mogelijk uw pensioenuitkering per 1 april 2013 0,7% verlaagd.

Het verlagen van uw pensioen is een voornemen. Als de dekkingsgraad op 31 december 2012 weer voldoende hersteld is, is het verlagen niet nodig. De verlaging geldt overigens niet voor de AOW, maar voor het aanvullende pensioen dat u van het Pensioenfonds ontvangt.

 
print print icon